BEYOND YOURSELF

Happiness & Productivity Boost

We leven en werken in een tijd van veel onzekerheid, verandering, stress en spanning. En juist in deze tijd is het zaak om productiever te worden, om meer te bereiken met minder. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers hun rust en kracht behouden in tijden van stress en hectiek? Beyond Yourself is een corporate trainingsprogramma dat de productiviteit en het welzijn van jouw medewerkers vergroot. Het ondersteunt mensen door middel van wetenschappelijk bewezen en meetbare technieken bij het versterken van hun zelfbewustzijn en innerlijke rust en het verminderen van stress. Het doel? Verhoogde vitaliteit en plezier op de werkvloer, betere prestaties en een lager ziekteverzuim.

Programma

Programma

Beyond Yourself (BY) is een springplank naar bewustwording die de productiviteit van jouw medewerkers vergroot. Het programma bestaat uit zeven dagdelen waarin middelen worden aangereikt die hun (bewustzijns)ontwikkeling op fysiek,- mentaal,- emotioneel- en spiritueel niveau stimuleren en ondersteunen.

We hebben gekozen voor een aanpak die diverse methodieken combineert, echter geen overkill aan informatie geeft. Ons programma maakt allereerst gebruik van de unieke Being in Balance® technologie, die voor je neus, op het computerscherm inzicht geeft in de grootste energie resources en energie lekken. Samen met de BY-coaches stemt iedere deelnemer hier voorafgaande aan de eerste trainingsdag zijn/haar leerdoelen op af en na afloop wordt de voortgang gemeten. Het onderdeel Being in Balance® bestaat in totaal uit twee individuele coachingssessies van een uur met een BY-facilitator.

De trainingsdagen zijn gestoeld op een tweetal pijlers, namelijk Heartmath® en Mindfulness (-technieken). Gecombineerd met Being in Balance® en een hoge mate aan persoonlijke aandacht, is BY een diepgaand programma dat verder gaat dan het meeste aanbod op de markt van bewustzijnsontwikkeling en productiviteitsverhoging. Iedere organisatie kan daar de vruchten van plukken!

Resultaten

Resultaten

Beyond Yourself appelleert aan de toenemende vraag van werkgevers om hun mensen vitaal en productief te houden en aan de behoefte van medewerkers voor meer rust, ruimte, geluk en aandacht binnen een veeleisende werkomgeving. Na afloop van Beyond Yourself:

  • Is bij medewerkers een verbetering in dagelijkse (werk)prestaties zichtbaar.
  • Zijn medewerkers in staat om topprestaties te leveren in ‘moments of truth’.
  • Zijn medewerkers in staat zelf een positieve invloed uit te oefenen op hun energie huishouding en daar uit voortvloeiende prestaties.
  • Ervaren medewerkers minder stress.
  • Hebben medewerkers kennis van factoren die van invloed zijn op de groei van hun zelfbewustzijn en behoud van/terugkeren naar hun innerlijke rust of ervaren ze meer zelfbewustzijn en innerlijke rust.
Trainers

Beyond Yourself trainers

Het programma wordt begeleid door twee coaches die zowel zakelijk als privé ‘Beyond’ weten te gaan. Alleen op deze wijze zijn zij in staat iedere deelnemer te begeleiden op een diepgaande ontwikkelingsweg die meer zelfbewustzijn, geluk, vitaliteit, verbeterde prestaties en stressreductie brengt. Omdat BY gelooft in balans op alle niveaus, wordt ieder programma altijd begeleid door een man en een vrouw. Beiden met hun unieke kwaliteiten, talenten en expertise om iedere deelnemer maximaal te ondersteunen én uit te dagen.

Overzicht

Tijdsduur: 7 dagdelen
Groepsgrootte: 7-12 deelnemers
Prijs: op aanvraag

Wilt u meer informatie over de training dan kunt u hieronder de brochures downloaden:

Of neem direct contact met ons op.

Neem contact op

Start typing and press Enter to search